My Testimony in Song – Mărturia mea în cântec – Elénekelt bizonyságom

As those of you who follow me on Facebook know, this year I’ve been sharing a new song each month on my official Izabela Geamabsu Music page. For the past two years I’ve had the desire and vision to share a new recording with my followers each month, but up until this year I thought it must be a professional recording with an accompaniment track, which involves a lot of things. The stirring in my heart got stronger and stronger as I couldn’t find the resources to do that. But at the beginning of this year, while at the Temple, I felt prompted by the Lord to just do it with what I have, because it is more important for people to have these songs, than for the recordings to be perfect. And so I started recording these songs with my phone, in an a cappella setting. And I am overwhelmed by the love with which these simple recordings are received! Thank you! I am so grateful for the technology the Lord blesses us with so we can share His gospel and spread His light in ways we would have not thought would be possible just a few years back. I am grateful for the inspirations He gives me in choosing the song for each month. This is my way. Hope you enjoy my July song – my testimony in song. May you receive it with love!

I wish to leave you my testimony in song as my July song with these words: I know that my Redeemer lives! Triumphant Savior! Son of God! Look into His eyes in this beautiful artwork called “Jesus Christ – Light of the World” by Brent Borup, and allow these words to penetrate your heart. He loves you! He lives! He is the Light of the world! He has overcome! Believe in Him! Trust Him! Rely on Him! Love Him! I love Him!

 

Așa cum aceea dintre voi care mă urmăresc pe Facebook știu, în acest an am început să împărtășesc câte un cântec în fiecare lună pe pagina mea oficială Izabela Geamabsu Music. Am această dorință și viziune de cel puțin doi ani, dar pentru un timp úndelungat am crezut că aceste înregistrăti trebuie să fie profesionale, într-un studio și să aibă acompaniament muzical. Însă, în timp ce nu găseam modalitatea financiară de a produce noi înregistrări profesionale, sentimentul din inima mea, care îmi spunea că TREBUIE să dăruiesc cântece lunar, creștea din ce în ce mai puternic. Până când, la începutul acestui an, în timpul unei vizite la Templu, am simțit îndemnul Domnului care îmi spunea să înregistrez cu ce am, pentru că este mult mai important ca oamenii să aibă acces la aceste cântece, decât ca înregistrările să fie perfecte. Așadar am început să înregistrez aceste cântece cu telefonul, în versiune acapella. Și pot să vă spun că sunt copleșită de dragostea cu care aceste înregistrări sunt primite! Vă mulțumesc! Sunt atât de recunoscătoare pentru tehnologia care ne este dăruită de Domnul pentru a putea împărtăși evanghelia Sa și răspândi lumina Sa în moduri la care nici nu ne-am fi putut gândi cu doar câțiva ani în urmă. Îi sunt recunoscătoare pentru inspirația care mi-o dă în alegerea cântecului pentru fiecare lună. Aceasta este calea mea. Sper să vă placă al meu cântec al lunii iulie – mărturia mea în cântec. Vi-l dăruiesc cu drag! 

Doresc ca mărturia mea în cântec să fie cântecul lunii iulie. Mântuitorul trăiește, El, Salvator triumfător a-nvins durerea și moartea. El, Domn, Rege, Conducător! Fie ca aceste cuvinte să vă atingă inima. El vă iubește! El trăiește! El este lumina lumii! El a biruit! Credeți în El! Încredeți-vă în El! Bizuiți-vă pe El! Iubiți-L! Oh cât de mult Îl iubesc!

 

Amint azt azok közületek akik követnek Facebookon tudják, idén minden hónapban egy új éneket osztok meg az Izabela Geamabsu Music hivatalos oldalamon. Legalább két éve már az volt a vágyam és vízióm, hogy minden hónapban egy új felvételt osszak meg követőimmel, de végig azt hittem, hogy ezeket a felvételeket profi módon, stúdióban kell elkészítenem, zenei alapra. S miközben sehogy sem találtam keretet arra, hogy újabb profi felvételeket készítsek a lemez felvétele után, a szívemben a dalok megosztásával kapcsolatos érzések csak egyre erősödtek és erősödtek. Amíg egy nap, az idei év elején, a Szenttemplomban, egy sugalmazást kaptam az Úrtól, melyben azt mondta, hogy rögzítsem a dalokat azzal amim van, mert sokkal fontosabb, hogy ezek a dalok eljussanak az emberekhez mint az, hogy tökéletes stúdió felvételek legyenek. Ígyhát elkezdtem telefonnal rögzíteni a dalokat, acapella verzióban. És azt kell mondanom, leírhatatlan az a szeretet amelyel fogadtátok őket! Köszönöm! Hálás vagyok, hogy az Úr megáld minket a tehnológiával, mleyen keresztül hírdethetjük az Ő evangeliumát és megoszthatjuk az Ő fényét oly módokon, melyekre pár évvel ezelőtt gondolni sem tudtunk volna. Hálás vagyok a kinyilatkoztatásokért melyek által segít nekem kiválasztani minden hónap dalát. Ez az én utam. Remélem tetszeni fog nektek a júliusi dal – az elénekelt bizonyságom. Fogadjátok szeretettel!

Dalban szeretném bizonyságomat tenni ma nektek a júliusi dal szavaival: Tudom, hogy Szabadítóm él! Isten Fia! Nagy Megváltóm! Vezérem, Uram, Királyom! Kívánom, hogy e szavak hatolják át szíveteket. Ő szeret titeket! Ő él! Ő a világ Világossága! Ő győzedelmeskedett! Higgyetek benne! Bízzatok benne! Támaszkodjatok Rá! Szeressétek Őt! Ó mily nagyon szeretem Őt!

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close