Izabela Geambașu – Két szent kéz

“We get nearer to the Lord through music than perhaps through any other thing except prayer.”

J. Reuben Clark jr.

To me music means life, light and happiness, but also refuge and solace, and first and foremost, it means communication with God. That is why I desired so much to bring you a few of the songs of my heart in Hungarian.

When we listen to the songs of our hearts in our own mother tongue, they seem to leave an even deeper impression on our hearts. I know that it is God, who through them touches our hearts, comforts us, teaches us and rejoices with us! I am grateful to Him for helping me produce this first Hungarian album.

I thank Kenneth Cope, Jason Barney, Sally DeFord, Michel R. Hicks, James Stevens, Clyde Bawden, K. Newell Dayley and Daniel Carter for allowing me to sing their songs. their arrangements. I want to thank Julia DeLong, for her piano art and musicality. Julia, you are amazing!

I would like to thank my family and all those friends who were with me throughout this whole creative period. I love you! Without you encouragement and love this album wouldn’t have come to pass.

And last, but not least, I thank you – you who are listening to this album now! I hope that it will bring you peace, light and comfort and I hope that it will help you feel the love of our Lord and Savior Jesus Christ. May you receive it and listen to it with love!

Izabela Geambașu

 

„A zene által közelebb kerülünk az Úrhoz, mint talán bármely más dolog által, kivéve az imát.”

J. Reuben Clark Jr.

Számomra a zene életet, fényt és boldogságot, de ugyanakkor menedéket és vigaszt és legeslegelső sorban Istennel való kommunikációt jelent. Ezért kívántam oly nagyon, hogy szívem zenéjének dalaiból elhozzak nektek is párat magyarul. Mikor anyanyelvünkön hallhatjuk szívünk dalait, azok mintha még mélyebben megérintenének.

Tudom, hogy Isten az aki rajtuk keresztül megérint, megvigasztal, tanítani és velünk örül! Hálás vagyok Neki, hogy ezt az első magyar lemezt sikerült elkészítenem.

Köszönöm Kenneth Cope-nak, Jason Barney-nak, Sally DeFordnak, Michel R. Hicksnek, James Stevensnek, Clyde Bawdennek, K. Newell Dayley-nek és Daniel Carternek, hogy megengedték, hogy előadjam dalaikat, feldolgozásaikat.

Köszönöm Julia DeLongnak a zongoraművészetét és zeneiségét! Julia csodálatos vagy!

Köszönöm családomnak és minden barátomnak, aki végig mellettem állt ezen lemez elkészítése alatt. Szeretlek titeket! Buzdításotok és szeretetetek nélkül ez a lemez nem jöhetett volna létre!

És végül, de nem utolsó sorban, köszönöm nektek, azokank akik ezt a lemezt most hallgatjátok! Remélem békét, fényt és megnyugvást hoz majd nektek és segít éreznetek az Úr szeretetét! Fogadjátok és hallgassátok szeretettel!

Geambaşu Izabela

 

Izabela Geambașu – Két szent kéz

 1. Két kéz
 2. Érzem Jézus szeret
 3. Ha mellettem állna Jézus
 4. Isten gyermeke vagyok
 5. Jézushoz gyertek
 6. Vezess, kis fény
 7. Maradj velem, az est leszállt
 8. Jertek vigasztalanok
 9. Ó, légy mindig velem
 10. Hadd legyek, Istenem, közel Hozzád
 11. Tudom, hogy jó Megváltóm él

Borító fotó: Brandon Bateman Photography
© Írásbeli engedély nélküli másolása és sugárzása tilos. (Az
 alkotás egészének vagy bármely részének akár online, akár nyomtatott formában írásbeli engedély nélküli másolása, feldolgozása, jogsértő felhasználása, másolása, többszörözése, kiadása, bérbevétele vagy bérbeadása, kölcsönzése, nyilvános előadása, közzététele, lejátszása vagy műsorszóró hálózaton való leadása szigorúan tilos)
© Minden jog fenntartva. 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close